รหัสสินค้า:

P1100

ลักษณะ:

ผลไม้

กลุ่ม:

Seasonal

พ.ค.-มิ.ย.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  ลักษณะผลกลมยาว ก้านผลงอนและค่อนข้างแหลม ผลมีขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ 800-1,500 กรัม ผิวของผลสีเหลืองอมเขียว ผลสามารถรับประทานได้ทั้งดิบและสุก โดยผลแก่จัดมีรสชาติมันเมื่อสุกผลจะมีสีเหลืองปนส้ม รสชาติหวาน

replica watches https://www.ok-replicak.comAdd to list