มะม่วงนวลคำ

Nuan-Kham Mango

ลักษณะทั่วไป  ลักษณะผลกลมยาว ก้านผลงอนและค่อนข้างแหลม ผลมีขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ 800-1,500 กรัม ผิวของผลสีเหลืองอมเขียว ผลสามารถรับประทานได้ทั้งดิบและสุก โดยผลแก่จัดมีรสชาติมันเมื่อสุกผลจะมีสีเหลืองปนส้ม รสชาติหวาน

replica watches https://www.ok-replicak.com