Lanna Expo 2019

28 มิ.ย. 62 - 7 ก.ค. 62

มูลนิธิโครงการหลวง เชิญเที่ยวงาน #Lannaexpo2019 กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน

พบกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าจากมูลนิธิโครงการหลวง อาทิ ผักสด ผลไม้เมืองหนาว ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากนม สมุนไพรแปรรูป บุหงาโครงการหลวง และสินค้าหัตถกรรม #มูลนิธิโครงการหลวง #โครงการหลวงดีอร่อย แล้วมาพบกันนะคะ

งาน Lanna Expo 2018 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนม์พรรษา จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 มิ.ย. - 7 ก.ค. 62 #งานลานนาเอ็กซ์โป2019 #เที่ยวเชียงใหม่