งานโครงการหลวง 48 @ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

13 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60

งาน โครงการหลวง 48 
"ยกคุณค่าจากยอดดอย สู่ใจกลางกรุง" สัมผัสคุณค่าที่สดใหม่จากยอดดอย สามารถเลือกซื้อสินค้าโครงการหลวง ทั้งผัก ผลไม้ เห็ด ข้าวกล้องดอย ดอกไม้สด บุหงาโครงการหลวง และธัญพืชต่างๆ ที่ดี อร่อย ได้แล้ววันนี้ที่ เซ็นทรัลศาลายา จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 13-18 ธันวาคม 2560