รหัสสินค้า:

L40001

ลักษณะ:

พืชไร่

กลุ่ม:


ชุดข้าวกล้องโครงการหลวง
ประกอบไปด้วยข้าวกล้อง 3 สายพันธุ์ ได้แก่
1. ข้าวเฮงาะเลอทิญ  ขนาด 300 กรัม

2. ข้าวกล้องไก่ป่า     ขนาด 300 กรัม

3. ข้าวกล้องเหลือง   ขนาด  300 กรัม

ราคาจำหน่ายชุดละ  200  บาทAdd to list