รหัสสินค้า:

L04723

ลักษณะ:

พืชไร่

กลุ่ม:


ข้าวกล้องไก่ป่า เป็นข้าวของชนเผ่าปกาเกาะญอ มีลักษณะเมล็ดยาวเรียวคล้ายข้าวหอมมะลิ มีสารแกมมาออไรซานอล ช่วยต้านอนุมูลอิสระ มีปริมาณธาตุเหล็กใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ

ราคา 55 บาท (1กิโลกรัม)Add to list