รหัสสินค้า:

L04713

ลักษณะ:

พืชไร่

กลุ่ม:


เป็นข้าวของชนเผ่าปกาเกาะญอและละว้า คำว่า "บือ" ในภาษากะเหรี่ยงหมายถึงข้าวส่วนละว้า เรียกว่า "ข้าวเหลือง" มีลักษณะเมล็ดเรียวสั้น ข้าวนิ่ม หุงขึ้นหม้อ มีกลิ่นหอม

ราคา 55 บาท (1กิโลกรัม)Add to list