รหัสสินค้า:

F1970

ลักษณะ:

ไม้ตัดใบ

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นพืชที่มีสีใบสีเขียวมันจัด ปลายใบแหลมคล้ายหอก ความยาวของใบประมาณ 50 เซนติเมตร ความกว้างของใบประมาณ 10 เซนติเมตร ก้านยาวประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของใบ อายุการปักแจกันได้นาน แอสพีดีสต้าสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและต้องการความชื้นและแสงสว่างที่เหมาะสม เหมาะสำหรับการนำไปปักแจกันโดยการม้วนใบให้ลมซ้อนกัน 2 ใบ จัดให้สวยงามAdd to list