รหัสสินค้า:

F2550

ลักษณะ:

ไม้ตัดใบ

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  สนช่อดาว หรือ สนก้างปลา หรือ คอนสวรรค์ จัดเป็นพรรณไม้เลื้อยล้มลุก มีอายุประมาณ 1 ปี ลำต้นเลื้อยพันกัน ลำต้นมีขนาดเล็กเรียวมีผิวเกลี้ยง ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปขอบขนาน ขอบใบจักเป็นแฉกลึกแบบขนนก ข้างละประมาณ 9 -19 แฉก ตรงแฉกอาจอยู่ตรงข้ามกันหรือเรียงสลับกัน บริเวณโคนก้านมักมีหูใบปลอม เมื่อออกดอกแล้วเถาจะเหี่ยวเฉาตาย ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการปักชำ นิยมนำมาปลูกกันเป็นไม้ประดับในเขตร้อน โดยมักนำมาปลูกตามรั้วบ้านหรือตามซุ้มต่างๆ Add to list