รหัสสินค้า:

F1260

ลักษณะ:

ไม้ตัดใบ

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นพืชยืนต้น ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ชอบอากาศเย็น แสงแดดจัด ไม่ต้องการน้ำมาก ควรมีการตัดแต่งกิ่งและเด็ดยอดให้แตกเป็นพุ่ม ใบจะออกเป็นคู่ๆอยู่บนกิ่ง ใบกลมหรือรี สีเงิน กลิ่นหอม ไล่ยุงได้ มีอายุการเก็บเกี่ยวได้นาน ตัดจำหน่ายได้ตลอดปี ทนทานต่อการขนส่งระยะไกล มีความต้องการมากในช่วงเทศกาลAdd to list