รหัสสินค้า:

F2990

ลักษณะ:

ไม้ตัดใบ

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นพืชในเขตร้อนชื้น มีลักษณะใบสวยเป็นมัน ใบมีคุณภาพดี ใบมีลักษณะเป็นแฉกฉลุบนพื้นใบ เป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของพืชในตระกูลนี้ พืชชนิดนี้เป็นพืชชนิดเลื้อย ทอดยาวไปตามพื้นดินหรือหลักที่ค้ำพยุงต้น มีรากทุกข้อปล้อง ขยายพันธุ์ค่อนข่างง่าย เป็นพืชอายุยืนนานหลายปี  มอนสเตอล่ามีศักยภาพในการจำหน่ายสูง เพราะไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ราคาค่อนข้างสูง จำหน่ายง่าย อีกทั้งเป็นพืชที่ปลูกค่อนข้างง่าย แข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง อายุการปลูกนาน มีปริมาณผลผลิตตลอดทั้งปีAdd to list