รหัสสินค้า:

F2880

ลักษณะ:

ไม้ตัดใบ

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเล็ก แตกเป็นกอ มีความสูงประมาณ 2.5 - 3 ฟุต เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น อากาศถ่ายเทได้สะดวก ชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ชอบแสงแดดรำไร ความชื้นสูง ไม่ชอบแฉะ ทนต่อโรคและแมลง ไผ่ฟิลิปปินส์เป็นไม้ที่มีใบสวยงาม แต่เดิมใช้ปลูกเป็นไม้กระถางประดับหรือปลูกจัดสวนที่อยู่ในร่ม ปัจจุบันได้รับความนิยมมากจากร้านรับจัดดอกไม้ โดยนำมาจัดแจกันเพื่อสร้างสีสันและลวดลายของใบ สร้างความหลากหลายและความแปลกใหม่ให้กับแจกันดอกไม้มากขึ้น Add to list