รหัสสินค้า:

F2860

ลักษณะ:

ไม้ตัดใบ

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นไม้ประดับที่มีสีเขียวสด จำนวนต่อใบต่อก้านหนาแน่น ความยาวก้านเหมาะสมต่อการนำไปปักแจกัน มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้ดี กรีนลีฟสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายหรือร่วนซุย มีอินทรียวัตถุสูง หน้าดินลึก ระบายน้ำได้ดี สภาพแปลงปลูกควรได้รับแสงแดดรำไรAdd to list