รหัสสินค้า:

R43513

ลักษณะ:

กาแฟ

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

กาแฟอราบิก้่า 100 % ปลูกบนดอยสูงที่หนาวเย็นผนวกกับความเอาใจใส่ การดูแลจัดการแฃะคัดสรรในทุก ๆ กระบวนการจนเป็นกาแฟคุณภาพที่มีรสชสติและกลิ่นหอมจูงใจ

ราคา 300 บาท (500 กรัม)Add to list