รหัสสินค้า:

L00602

ลักษณะ:

พืชไร่

กลุ่ม:

Seasonal

ม.ค.-ธ.ค.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ลักษณะทั่วไป  เป็นพืชตระกูลถั่วที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น เมล็ดสีแดง ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งถั่ว ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้แป้งถั่วทำขนมบริโภค โดยนำถั่วอะซูกิมาต้ม บดผสมน้ำตาล ทำเป็นไส้ถั่วในขนมแป้งข้าวเหนียว ถั่วอะซูกิดั้งเดิมเป็นพืชถิ่นของจีน ต่อมาได้แพร่เข้าไปในญี่ปุ่น ปัจจุบันคนจีนยังใช้ถั่วอะซูกิทำไส้ขนมไหว้พระจันทร์ ถั่วอะซูกิอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ซึ่งมีส่วนประกอบของกรดอะมีโนหลายชนิดAdd to list